Automasjon

Automasjon er livsnerven i mange produksjonsbedrifter. Da er det viktig å ha en faglig kompetent elektrobedrift som partner for å hindre driftsproblemer

Kontinuerlig drift

Vi har kompetanse på et bredt felt innenfor installasjon, drift og vedlikehold av næringsbygg og industrianlegg. PLS og styresystemer, motordrift, instrumenter og driftskontrollanlegg er eksempler på områder vi takler.

Med vår kompetanse i ryggen, står bedriften bedre rustet til å hindre stans og andre driftsproblemer. For videre drifting av installasjoner tilbyr vi et eget brukervennlig system for internkontroll elektro (link).

Utnytt mulighetene

La våre fagfolk hjelpe deg med å drifte dine automasjonsutfordringer.